Rune Falı Nedir?

Bir alfabe çeşidi olarak Kuzey Avrupa sınırlarında birinci yüzyılda ortaya çıkan ve beşinci yüzyıla kadar kullanılan Rune alfabesi, özelliği gereği insanların geleceklerini öğrenme konusunda da önemli yer edindi.

Alfabenin ilk altı harfi, Futherk ismiyle göksel yaşamı telaffuz eder. İskandinav ülkelerine has olarak 24 takım yıldıza denk düşecek biçimde yirmi dört harften oluşur. Kehanet ve maji eksenli kullanılan alfabe, her ne kadar orta çağda kilise baskısıyla unutturulma çabasına girilmiş ise de yine de kendini kabul ettirmeyi günümüze kadar sürdürmüştür. Alfabenin bu denli kabul görmesinin başlıca nedeni ise kehanetlerini günümüzde de hissettiriyor olmasından kaynaklıdır.

Alfabedeki her bir harf kendi oluşumunu, kehanetini, anlamını ve varlığını simgeler.

Türkiye'de Rune Falı bakan ilk ve tek kişi unvanına sahip Medyum Vedma Rana ile siz de geleceğinizi hemen öğrenin.

Etiketler; rune falı, runa falı, rune falı nedir, rune falı bakan, runa falı bakan, rune kehanetleri, rune falı nedir, runa falı nedir.
Rune Falı Bakan

Created By SoraTemplates | Distributed By MyBloggerThemes